Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 พ.ค. 61

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

9 เม.ย. 61

ประกาศจังหวัดหนองคาย การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ๗๒ รายการ

19 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง
11 ก.ค. 60

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ

11 ก.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2559

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2559

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2