Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ม.ค. 63

แจ้งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื

16 ก.ย. 62

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26 มิ.ย. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ( เดือน ตค. 61 - มิ.ย. 62)

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
26 มิ.ย. 62

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ แบบเปิด ขนาด 40x40 เมตร จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิ.ย. 62

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ แบบเปิด ขนาด 40x40 เมตร จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิ.ย. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิดขนาด 40x40 เมตร จำนวน 2 หลัง)

26 มิ.ย. 62

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 40x40 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>