Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ก.ย. 61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 ก.ค. 61

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง
9 ก.ค. 61

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง
9 ก.ค. 61

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง
9 ก.ค. 61

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง
9 ก.ค. 61

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง
9 ก.ค. 61

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง
4 พ.ค. 61

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >