Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายพร้อมข้าราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายพร้อมข้าราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 เม.ย.61 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่า ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน และประชาชนชาวหนองคาย ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวหนองคายปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมานาน ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทย

11 เม.ย. 61