Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา กรณี เรื่องร้องเรียนการนำน้ำกากส่าจากโรงงานสุราไปเททิ้งตามพื้นที่ต่างๆ

การตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา กรณี เรื่องร้องเรียนการนำน้ำกากส่าจากโรงงานสุราไปเททิ้งตามพื้นที่ต่างๆ

.