Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

18 05 2560

18 05 2560

ใน วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2560 ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนสิ่งแวดล้อม )


   

เอกสารแนบ

ประชุม ค

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง