Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

22 05 2560

22 05 2560

       ใน วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมเข้าสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับจังหวัด ( GREENCITY ) ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายปรพล  พงษ์นิกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนสิ่งแวดล้อม )

 

เอกสารแนบ

การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมเข้าสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับจังหวัด

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง