Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

30-31 05 2560

30-31 05 2560

ใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดอบรมการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี  นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว  ( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ส่วนสิ่งแวดล้อม )


 

เอกสารแนบ

จัดโครงการอบรมการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ

ขนาดไฟล์:0.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง