Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

14 06 2560

14 06 2560

ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียน ( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนอำนวยการ )


 

เอกสารแนบ

14 06 2560

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง