Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

23 06 2560

23 06 2560

ใน วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ผลการคัดเลือกดังนี้

 ๑) ประเภท ทสม. ดีเด่น ได้แก่ นายสหรัฐ  เพชรนิล ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอสระใคร โดยมีผลงานเด่นด้านการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อำเภอสระใคร และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย

2) ประเภทเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ได้แก่ เครือข่าย ทสม. จังหวัดหนองคาย โดยมีผลงานเด่นด้านการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนสิ่งแวดล้อม )


 

เอกสารแนบ

ประชุม ค

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 48 ครั้ง