Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

สำนักงำนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดอบรมการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ

สำนักงำนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย
จัดอบรมการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ

 

ในวันพุธที่ 31 พฤษภำคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดอบรมการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ส่วนสิ่งแวดล้อม )

เอกสารแนบ

article_20170613100746

ขนาดไฟล์:0.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง