Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2560

เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2560

                        ในวันอังคาร  ที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ วัดนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีเจ้าคณะจังหวัด(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำเภอท่าบ่อ(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เหล่ากาชาด ส่วนราชการ ท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พื้นที่ 7 ไร่ กล้าไม้ จำนวน 1,400 ต้น  ( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ )

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

4 07 2560

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

4 07 2560

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง