Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

4 กรกฎาคม 2560

4 กรกฎาคม 2560

      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560

        ใน วันอังคาร ที่ 4  กรกฎาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีรี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยมี  นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน และ นักเรียนนักศึกษา ( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ส่วนสิ่งแวดล้อม )

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมเข้าสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับจังหวัด

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง