Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

          ใน วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ครั้งที่ 6/2560  ณ หอประชุมอำเภอเฝ้าไร่ ม.11         ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด                พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียน ( ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนอำนวยการ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่