Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

สนง.ทสจ.หนองคาย จับมือ สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

สนง.ทสจ.หนองคาย จับมือ สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

สนง.ทสจ.หนองคาย ร่วมกับ สนง.เกษตรจังหวัด ทำความเข้าใจสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายแปลงเกษตรผสมผสาน หมู่ 5 บ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

แกลเลอรี่