Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัหนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ "1คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จำนวน 62 อัตรา 

โดยการสัมภาษณ์ ระยะเวลาการจ้าง 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2563 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน

ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ

ประกาศ ใบสมัคร ใบเสนอราคา

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง