Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ปี 2564

ทั้งนี้ กำหนดการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เอกสารแนบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง