Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 11 / 2560

 

          ใน วันพุธ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 11 / 2560  ณ ห้องประชุมประทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4

   โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

แกลเลอรี่