Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ของจังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ของจังหวัดหนองคาย

ใน วัน อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมในพิธีเปิด            ตลาดประชารัฐ Modern Tarde ของจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2 ( BIG C  )

โดยมี นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธาน

แกลเลอรี่