Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

เอกสารเผยแพร่/Down Load เอกสาร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ส.ค. 66

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 223 ครั้ง
6 ก.ค. 66

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2566

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 224 ครั้ง
15 มี.ค. 66

แผนงาน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 224 ครั้ง
15 มี.ค. 66

สถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการตรวจประเมิน

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 8.09 Kb ดาวน์โหลด: 222 ครั้ง
15 มี.ค. 66

สถานที่กำจัดขยะ ถูกหลักวิชาการ/ไม่ถูกหลักวิชาการ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 8.21 Kb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
15 มี.ค. 66

เรื่องร้องเรียนปัญหาขยะมูลฝอยที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 8.02 Kb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
15 มี.ค. 66

งบประมาณโครงการด้านการพัฒนาสถานที่กำจัดขยะ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 8.25 Kb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
15 มี.ค. 66

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 8.07 Kb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 75 รายการ
1 2 3 4 5 > >>