Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

จังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือ สปป.ลาว ในการลดการเผาในที่โล่ง ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชฑูต ณ เวัยงจันทน์

จังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือ สปป.ลาว ในการลดการเผาในที่โล่ง ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชฑูต ณ เวัยงจันทน์

จังหวัดหนองคาย นำโดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์และศึกษาดูงานรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิ์ภาพ กรณีการขนส่งทางราง
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน โดยมีนายวิชัย ปินะสุ ผอ.ทสจ.หนองคาย เข้าร่วมด้วย และในโอกาสนี้ได้ขอความร่วมมือ สปป.ลาว
ในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการร่วมไม่เผาหรือลดการเผาในที่โล่ง เช่น การไม่เผาเศษใบไม้หรือขยะในชุมชน การไม่เผาในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่
ทางการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy) ที่เสนอโดยประเทศไทยด้วยอีกทางหนึ่ง