Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

กิจกรรมเปิดตัวโครงการโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่าย ทสม. ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมเปิดตัวโครงการโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน  เครือข่าย ทสม. ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นายวิชัย ปินะสุ ผอ.ทสจ.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริม
เครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ณ พื้นที่ต้นแบบบ้านเหล่า หมู่ 1 ตำบลสร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย