Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.

กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร  โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย ปินะสุ ผอ.ทสจ.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย ทสม. ณ ตลาดนัดคลองถมเฝ้าไร่ หมู่ 10 บ้านมีชัย ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการลดรับ
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและการใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึงเพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือยกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ และภาคืเครือข่ายต่างๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้