Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ทสจ.หนองคาย (นายวิชัย ปินะสุ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (CC) โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการจัดตั้งศูนย์ CC ของแต่ละ
จังหวัด รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง