Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ร่วมจัดรายการวิทยุรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย “การเตรียมรับมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)”

ร่วมจัดรายการวิทยุรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย “การเตรียมรับมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายราชันย์ ซุ้นหั้ว) มอบหมายให้ ผอ.ทสจ.หนองคาย (นายวิชัย ปินะสุ) เข้าร่วมจัดรายการวิทยุรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย
ณ สถานีวิทยุ สวท.หนองคาย เอฟ.เอ็ม. 90.50 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผลกระทบต่อประชาชน มาตรการในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ของจังหวัดหนองคาย และการมีส่วนร่วมตลอดจนการเตรียมการของประชาชนในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยประชาชนสามารถแจ้งข่าวกรณีประสบเหตุไฟไหม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุดได้ที่ สายด่วน 191 (กรณีไฟไหม้พื้นที่เกษตร ที่สาธารณะ และในชุมชน) สำหรับพื้นที่ป่าตามกฎหมายแจ้งไปยังสถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย มือถือ 081-3801693
และสายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 (กรณีไฟไหม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์)